Rules of Engagement 2023

Wanneer je deelneemt aan Hâck The Haag, vragen wij altijd om onze Rules of Engagement te volgen.

Deze regels definiëren de omstandigheden, voorwaarden, mate en manier waarop de acties van hackers kunnen worden toegepast.

Werkwijze, monitoring en verstoringen zijn vastgelegd. Rapportagebevindingen, de reikwijdte en de media-aandacht worden beschreven. In dit document zijn ook onze algemene regels opgenomen.

De Rules of Engagement voor Hâck Den Haag 2023 vindt u hier: Rules Of Engagement