Welke prijzen zijn er te winnen?

Tijdens Hâck The Hague zijn er verschillende prijzen te winnen in vier categorieën:

– Most Creative Hack
– Most Sophisticated Hack
– Most Impactful Hack
– Hâckademic Award.

In elke categorie is er een 1e prijs van €2500,-, een 2e prijs van €1250,- en een 3e prijs van €625,- te winnen.

Voorgaande jaren zijn alle prijzen gewonnen.